Teorija

Uzdevumi

1. Nozīmīgākie ģenētikas attīstības posmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Ģenētikas pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. 1. un 2. Mendeļa likums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Ģenētikas jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Ciltskoku pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Mainības veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Mutāciju veidi

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Kodominēšana un gēnu mijiedarbība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Ģenētika un iedzīvotāju veselība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Ģenētikas pētīšanas metodes

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļa. Ģenētiskās īpatnības (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļa. Jūrascūciņu genotips un fenotips (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļa. Cistiskā fibroze (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1. daļa. Kartupeļa genotips (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļa. Gēns (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļa. Monohibrīdā krustošana (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļa. Monohibrīdā krustošana (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 2. daļa. Zirņu sēklu krustošana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. 2. daļa. Hemofīlija (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. 3. daļa. Ciltskoks (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Ģenētika

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Iedzimtība un mainība

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem