Teorija

Uzdevumi

1. Nozīmīgākie ģenētikas attīstības posmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Ģenētikas pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. 1. un 2. Mendeļa likums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Ģenētikas jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Ciltskoku pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Mainības veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Mutāciju veidi

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Kodominēšana un gēnu mijiedarbība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Ģenētika un iedzīvotāju veselība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Ģenētikas pētīšanas metodes

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Ģenētika

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Iedzimtība un mainība

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Metodiskie materiāli