Mendelis sakrustoja savā starpā izaudzētos zirņu hibrīdus.
 
a_2.png
 
Katrs hibrīds veido divējādas gametas jeb dzimumšūnas. Puse dzimumšūnu satur dominanto alēli A, bet puse – recesīvo alēli a. Apaugļošanās laikā pēc varbūtību teorijas visām gametām pastāv vienādas iespējas sastapties, tāpēc attēlā gametas izrakstītas atsevišķi un aplūkotas visas iespējamās gametu kombinācijas, norādot tās ar bultiņām.
 
Eksperimenta rezultātā Mendelis formulēja otrās hibrīdu paaudzes skaldīšanās likumu. 
Hibrīdu otrajā hibrīdu paaudzē pēcnācējiem dominantās un recesīvās pazīmes attiecība ir 3:1.