Gregors Mendelis krustoja zirņus ar zaļām un dzeltenām sēklām. Visi pēcnācēji bija ar dzeltenām sēklām.
 
a_1.png
 
Balstoties uz eksperimentiem, Mendelis formulēja pirmās paaudzes vienveidības likumu.
Krustojot dominantus homozigotus organismus ar recesīviem homozigotiem, visiem hibrīdiem izpaužas dominantā pazīme.