Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Ģenētikas pētīšanas metodes. 1p.
2. Nozīmīgākie ģenētikas attīstības posmi 1p.
3. Ģenētikas pamatjēdzieni 2p.
4. 1. un 2. Mendeļa likums 1p.
5. Ģenētikas jēdzieni 4p.
6. Monohibrīdiskā krustošana 1p.
7. Kodominēšana un gēnu mijiedarbība 2p.
8. Ģenētika un iedzīvotāju veselība 1p.
9. Mutāciju veidi 1p.