Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Nozīmīgākie ģenētikas attīstības posmi 1p.
2. Ģenētikas pētīšanas metodes 1p.
3. Ģenētikas pamatjēdzieni 2p.
4. Ģenētikas jēdzieni 4p.
5. Ģenētika un iedzīvotāju veselība 1p.