Daudzas pazīmes mainās atkarībā no dzīves vides. Piemēram, bērns, kas nesaņem pietiekami daudz uzturvielu, izaug neliela auguma un kalsns, bet tāds, kas regulāri pārēdas, iegūst lieko ķermeņa masu. Ēnā augusi pienene ir izstīdzējusi un vāra, bet tīruma vidū uzaugusi – spēcīga un kupla.
Mainību, ko rada vides apstākļi, sauc par fenotipisko mainību.
Mainības cēloņi var būt arī citi.
Mainību, kas ir saistīta ar iedzimtības materiālu (hromosomām un gēniem), sauc par genotipisko mainību.
Viens no genotipiskās mainības cēloņiem ir hromosomu izvietošanās dzimumšūnās to veidošanās laikā un vecāku hromosomu kombinēšanās zigotā apaugļošanās procesā. Cits cēlonis ir mutagēnie faktori, kas rada mutācijas – iedzimstošas pārmaiņas hromosomās un gēnos.
 
ITB_11_06_15_shema.jpg