Lai noskaidrotu, vai pētāmais indivīds ir homozigots vai heterozigots, jāveic analizējošā krustošana jeb krustošana ar recesīvo formu. Piemēram, lai noskaidrotu, kuri Mendeļa eksperimenta F2 paaudzes dzeltenie zirņi ir homozigoti, tie ir jākrusto ar zaļajiem zirņiem (aa). Ja šādā krustojumā visi pēcnācēji būs ar dzeltenām sēklām, krustošanai izvēlētais zirnis būs bijis dominants homozigots (AA), bet, ja parādīsies arī zirņi ar zaļām sēklām – tad heterozigots (Aa).
 
mm.png
 
Tātad šajā gadījumā, dzeltenie zirņi bija heterozigoti, jo radās gan zaļi, gan dzelteni zirņi.
 
Analizējošo krustošanu vēlams veikt, piemēram, lai pārbaudītu kādas suņu šķirnes „tīrību”, vai, lai savairotu kādus vērtīgus dzīvniekus ar noteiktu pazīmi.
 
dd.png
 
Tātad šajā gadījumā dzeltenie zirņi bija homozigoti, jo radās tikai dzelteni zirņi.