24. aprīlis - Bioloģija
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Vairošanās veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Dzīvnieku vairošanās veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Embrionālās attīstības stadijas

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Dzīvnieku attīstības cikli

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Sievišķā vairošanās orgānu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vīrieša vairošanās orgānu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Cilvēka embrionālā attīstība

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Augu vairošanās veidi

Grūtības pakāpe: zema

5
9. Sporaugu vairošanās

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Ziedaugu divkāršā apaugļošanās.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Pētnieciskais uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Vairošanās un attīstība

Grūtības pakāpe: zema

2
2. 1. daļa. Placentas un nabassaites funkcijas (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļa. Placentas un nabassaites funkcijas (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vairošanās un attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem