Teorija

Uzdevumi

1. Vairošanās veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Dzīvnieku vairošanās veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Embrionālās attīstības stadijas

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Dzīvnieku attīstības cikli

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Sievišķā vairošanās orgānu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vīrieša vairošanās orgānu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Cilvēka embrionālā attīstība

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Augu vairošanās veidi

Grūtības pakāpe: zema

5
9. Sporaugu vairošanās

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Ziedaugu divkāršā apaugļošanās.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Pētnieciskais uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi

1. Vairošanās un attīstība

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Vairošanās un attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Metodiskie materiāli