18.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vairošanās veidi Vairošanās veidu definīcijas ar piemēriem.
2. Cilvēka embrionālā attīstība Cilvēka embrionālās attīstības raksturojums.
3. Cilvēka vairošanās Cilvēka vairošanās orgānu uzbūves, funkciju raksturojums.
4. Pētnieciskā darbība Pētāmās problēmas, hipotēzes izvirzīšana, lielumu grupēšana.
5. Sēklaugu vairošanās Kailsēkļu un segsēkļu vairošanās attēli ar paskaidrojumiem.
6. Sporaugu vairošanās Sporaugu attīstības cikla attēls ar skaidrojumu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vairošanās veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Atrast precīzāko skaidrojumu jēdzieniem.
2. Dzīvnieku vairošanās veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrast precīzāko atbildi, kas raksturo attēlotā dzīvnieka vairošanos.
3. Embrionālās attīstības stadijas 2. izziņas līmenis augsta 2p. Sameklēt pareizo attēlu nosauktajai embrionālās attīstības stadijai un norādīt, kāda stadija seko dotajai.
4. Dzīvnieku attīstības cikli 1. izziņas līmenis zema 2p. Pēc shēmām atšķir dzīvnieku attīstības ciklus.
5. Sievišķā vairošanās orgānu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attēlā atrod sievišķos vairošanās orgānus un norāda to funkcijas.
6. Vīrieša vairošanās orgānu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Attēlā jāatpazīst vīrišķie vairošanās orgāni un jānorāda to funkcijas.
7. Cilvēka embrionālā attīstība 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas atbildes uz jautājumiem par cilvēka embrionālo un pēcembrionālo attīstību.
8. Augu vairošanās veidi 1. izziņas līmenis zema 5p. Izmantojot attēlus, nosaka vairošanās veidu, hromosomu skaitu pēcnācējos.
9. Sporaugu vairošanās 2. izziņas līmenis augsta 4p. Paparžu dzīves cikla skaidrošana pēc attēla.
10. Ziedaugu divkāršā apaugļošanās. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot attēlu, izvēlas pareizās atbildes par divkārši[o apaugļošanos.
11. Pētnieciskais uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrod pētāmo problēmu, hipotēzi, lielumus dotajā situācijā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vairošanās un attīstība Citi zema 2p. 2008./2009. un 2009./2010. mācību gada bioloģijas CE uzdevumi par vairošanos un attīstību.
2. 1. daļa. Placentas un nabassaites funkcijas (2019) Citi vidēja 1p. Skolēni nosauc placentas un nabassaites funkcijas.
3. 1. daļa. Placentas un nabassaites funkcijas (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni nosauc placentas un nabassaites funkcijas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vairošanās un attīstība 00:00:00 vidēja 19p. Vidējas grūtības pakāpes tests par vairošanos un attīstību.