Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nozīmīgākie ģenētikas attīstības posmi Nozīmīgākie ģenētikas attīstības posmi.
2. Ģenētikas pētīšanas metodes Ģenētikas pētīšanas metožu raksturojums.
3. Mendeļa ģenētikas apzīmējumi Mendeļa ģenētikas apzīmējumi
4. Ģenētikas pamatjēdzieni Ģenētikas pamatjēdzieni.
5. 1. Mendeļa likums Pirmās paaudzes vienveidības likums.
6. 2. Mendeļa likums Otrās paaudzes hibrīdu skaldīšanās likums.
7. 3. Mendeļa likums Pazīmju neatkarīgās kombinēšanās likums.
8. Analizējošā krustošana Analizējošās krustošanas uzdevumi.
9. Gēnu mijiedarbība, kodominēšana Gēnu mijiedarbība, kodominēšana.
10. Mainības veidi Mainības veidi.
11. Mutāciju veidi Mutāciju veidi.
12. Ar dzimumu saistītā iedzimšana Ar dzimumu saistītā iedzimšana.
13. Ciltskoki Ciltskoku veidošana.
14. Ģenētika un iedzīvotāju veselība. Ģenētika un iedzīvotāju veselība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nozīmīgākie ģenētikas attīstības posmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda ģenētikas atklājumu saikni ar mūsdienām.
2. Ģenētikas pamatjēdzieni 2. izziņas līmenis augsta 2p. Skaidro ģenētikas pamatjēdzienus.
3. 1. un 2. Mendeļa likums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro pēcnācēju fenotipus monohibrīdajā krustošanā.
4. Ģenētikas jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 4p. Izmantojot piemērus, skaidro ģenētikas jēdzienus.
5. Ciltskoku pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē ciltskoku.
6. Mainības veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Analizē situāciju un norāda mainības veidu.
7. Mutāciju veidi 2. izziņas līmenis augsta 1p. Definē mutāciju veidus.
8. Kodominēšana un gēnu mijiedarbība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Norāda dotajam piemēram atbilstošo gēnu mijiedarbības veidu.
9. Ģenētika un iedzīvotāju veselība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbild uz jautājumiem par genoma datu bāzi un ģenētiskajām analīzēm.
10. Ģenētikas pētīšanas metodes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro, ko pēta ģenētikas pētīšanas metodes.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Ģenētiskās īpatnības (2019) Citi vidēja 1p. Skolēni secina ģenētiska defekta iedzimtības iespējamību.
2. 1. daļa. Jūrascūciņu genotips un fenotips (2019) Citi vidēja 1p. Skolēni pēc apraksta nosaka jūrascūciņu fenotipu vai genotipu.
3. 1. daļa. Cistiskā fibroze (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka pēcnācēju genotipu, ja viņam mātes genotips.
4. 1. daļa. Kartupeļa genotips (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka kartupeļu mātesauga, bumbuļu un asnu genotipu.
5. 1. daļa. Gēns (2016) Citi vidēja 1p. Skolēni definē gēna jēdzienu.
6. 1. daļa. Monohibrīdā krustošana (2016) Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka pēcnācēju fenotipu monohibrīdajā krustošanā.
7. 1. daļa. Monohibrīdā krustošana (2016) Citi vidēja 1p. Skolēni skaidro monohibrīdās krustošanas shēmu.
8. 2. daļa. Zirņu sēklu krustošana (2019) Citi vidēja 3p. Skolēni aizpilda tukšās vietas Penneta režgī un atbild uz jautājumiem par zirņu krustošanu.
9. 2. daļa. Hemofīlija (2016) Citi vidēja 3p. Skolēni prognozē iespējamību saslimt ar hemofīliju, analizējot ciltskoku.
10. 3. daļa. Ciltskoks (2017) Citi vidēja 4p. Skolēni pēc ciltskoka nosaka genotipus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģenētika 00:00:00 vidēja 9p. Ģenētikas pētīšana, atklājumi un pamatjēdzieni.
2. Iedzimtība un mainība 00:00:00 vidēja 14p. Tēmas uzdevumu apkopojums.