Ģenētika ir bioloģijas nozare, kas pēta iedzimtību un mainību.
images.jpg
Par mūsdienu ģenētikas pamatlicēju uzskata Gregoru Mendeli, kurš pētīja īpašību pārmantojamību augos. Savā rakstā "Versuche über Pflanzenhybriden" ("Eksperimenti augu hibridizācijā"), kas tika prezentēts 1865. gadā Brno Dabas Vēstures Biedrībai, Gregors Mendelis izsekoja noteiktu īpašību iedzimtības modeļus zirņos un parādīja, ka tie var tikt izteikti matemātiski.
 
Ģenētikas attīstības posmi
Laiks
Zinātnieki
Sasniegumi
1865.Gregors Mendelis (Čehija)Atklāti iedzimtības likumi
1900.
Hugo de Frīzs (Nīderlande), K.Korenss (Vācija),
Ēriks Čermaks(Austrija)
Mendeļa likumu otrreizēja atklāšana
1911.T. Morgans (ASV)Izstrādāta iedzimtības hromosomālā teorija
1953.Dž. Votsons (ASV), F. Kriks (Lielbritānija)Radīts DNS telpiskais modelis
1997.J.Vilmuts (Skotija)Klonēta aita Dollija
2003.Cilvēka genoma projekts (ASV)Noteikta cilvēka DNS nukleotīdu secība
 
Atsauce:
Bioloģija vidusskolai/Ērika Nagle. - Lielvārds, 2008.- 392 lpp.:il. - izmantotā literatūra :195.lpp.