Ģenētikā ciltskoku veidošanai izmanto noteiktus apzīmējumus.
 
c1.png
 
c2.png
 
c3.png
 
Lai vieglāk varētu izsekot kādas pazīmes izplatībai noteiktā dzimtā, veido ciltskokus vairākās paaudzēs.
 
a_8.png
 
No dotā ciltskoka var secināt, ka vasarraibumi ir dominanta pazīme, tā nav saistīta ar dzimumu, ir autosomāla. Bez tam, tēvs Jānis ir heterozigots pēc šīs pazīmes, gēna alēles (Aa), jo ģimenē ir piedzimusi meita Marta bez vasarraibumiem (aa). Arī dēls Māris un meita Ieva ir heterozigoti, bet māte Aina – recesīva homozigota (aa). Ciltskoku pētīšana palīdz izvērtēt risku, kāds pastāv bērnam saslimt ar iedzimtu slimību, ja šī slimība dzimtā ir iepriekš konstatēta.
 
Dzīvnieku ciltskokos var labi izsekot fenotipisko pazīmju pārmantojamību.
 
GwyneddHorseFamilyTreecopy.jpg
 
 
Atsauce:
Bioloģija vidusskolai/Ērika Nagle. - Lielvārds, 2008.- 392 lpp.:il. - izmantotā literatūra :234.lpp.
Attēli no http://www.dzm.lu.lv/bio/IT/B_11/default.aspx@tabid=9&id=650.html
http://i159.photobucket.com/albums/t159/rschatz/GwyneddHorseFamilyTreecopy.jpg