Teorija

Uzdevumi

1. Listening, Parts of Body, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: zema

2,5
2. Listening, Illnesses and Diseases, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Translating into Latvian, Injuries, Multiple Choise

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Translating into Latvian, Treatment, Multiple Choise

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Translating into English, Parts of Body, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: zema

2,5
6. Translating into English, Treatment, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Pronunciation, Injuries, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Pronunciation, Illnesses and Diseases, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Listening and Writing, Injuries

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Listening and Writing, Treatment

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Game «The Snake», Parts of Body

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Game «The Snake», Illnesses and Diseases

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Mixing Letters, Parts of Body

Grūtības pakāpe: vidēja

5
14. Mixing Letters, Injuries

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Missing Words, Treatment, Questions and Suggestions

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Missing Letters, Illnesses and Diseases

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Missing Vowels, Parts of Body

Grūtības pakāpe: vidēja

5
18. Missing Vowels, Illnesses and Diseases

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Wordsearch, Parts of Body

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Wordsearch, Injuries

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Dictation, Treatment

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Dictation, Illnesses and Diseases

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Translation into Latvian, Injuries

Grūtības pakāpe: augsta

4
24. Translation into Latvian, Treatment

Grūtības pakāpe: augsta

4
25. Translation into English, Treatment

Grūtības pakāpe: augsta

4
26. Alphabetical Order, Injuries

Grūtības pakāpe: augsta

6
27. Alphabetical Order, Illnesses and Diseases

Grūtības pakāpe: augsta

6
28. Pronunciation and Writing, Parts of Body

Grūtības pakāpe: augsta

6
29. Correcting Mistakes, Injuries

Grūtības pakāpe: augsta

6
30. Double Puzzle, Parts of Body

Grūtības pakāpe: augsta

8,5
31. Listening and Translating into Latvian, Parts of Body

Grūtības pakāpe: vidēja

6
32. Health Problems, Reading and Matching

Grūtības pakāpe: vidēja

5
33. How Many? Parts of Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
34. Reading, Odd Word in the Line, Parts of Body

Grūtības pakāpe: vidēja

4
35. Correcting Sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

4
36. A Little Science – Our Body

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. My Body

Grūtības pakāpe: vidēja

30,5
2. Injuries

Grūtības pakāpe: vidēja

33,3
3. Illnesses and Diseases

Grūtības pakāpe: vidēja

26
4. Treatment

Grūtības pakāpe: vidēja

26
5. My Body and Health

Grūtības pakāpe: vidēja

33

Materiāli skolotājiem