Repeat the words — parts of the body from 'My Body'.
(Atkārto ķermeņa daļas no tēmas "My Body"!)
 
Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
hands.jpg
armpit — [ˈɑːm.pɪt] — paduse
fist — [fɪst] — dūre
joint — [dʒɔɪnt] — locītava
mole — [məʊl] — dzimumzīmīte
nail — [neɪl] — nags
palm — [pɑːm] — plauksta
skin — [skɪn] — āda
wrist — [rɪst] — plaukstas locītava
Piemērs:
Don't let that glue come into contact with your skin. — Neatļauj šai līmei nokļūt uz tavas ādas!
She dabbed perfume on the inside of her wrist. — Viņa ar pirkstu galiņiem uzlika smaržas uz plaukstas locītavas iekšpuses.