Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
legs.jpg
ankle — [ˈæŋ.kəl] — potīte
calf — [kɑːf] — (kājas) ikrs
heel — [hiːl] — papēdis
hip — [hɪp] — gurns, gūža
muscle — [mʌs.əl] — muskulis
shin — [ʃɪn] — apakšstilbs
thigh — [θaɪ] — augšstilbs
Piemērs:
His hip had to be x-rayed to see if it was forming properly. — Viņam ir nepieciešams veikt rentgena uzņēmumu gurnam, lai pārliecinātos, ka tas veidojas pareizi.
My thighs ached terribly after the climb. — Mani augšstilbi pēc kāpšanas ļoti sāpēja.