Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
acropolis.jpg
back — [bæk] — mugura
bottom — [ˈbɒt.əm] — dibens
chest — [tʃest] — krūšu kurvis
nape — [neɪp] — skausts
navel — [ˈneɪ.vəl] — naba
rib — [rɪb] — riba
throat — [θrəʊt] — rīkle
waist — [weɪst] — viduklis
Piemērs:
The veil fell almost to her waist. — Plīvurs sniedzās gandrīz līdz viņas viduklim.
He folded his arms across his chest. — Viņš turēja rokas sakrustotas uz savām krūtīm.