Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
human-skeleton.jpg
blood — [blʌd] — asinis
bone — [bəʊn] — kauls
brain — [breɪn] — smadzenes
heart — [hɑːt] — sirds
liver — [ˈlɪv.ər] — aknas
lung — [lʌŋ] — plauša
stomach — [ˈstʌm.ək] — kuņģis, vēders
Piemērs:
The teacher drew a diagram showing how the blood flows through the heart. — Skolotāja uzzīmēja uz tāfeles diagrammu, kas parādīja kā asinis cirkulē caur sirdi.
The doctor asked him to lie down on his stomach. — Ārsts lika viņam nogulties uz vēdera.