Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
  
teddy-ill.jpg
injury — [ˈɪn.dʒər.i] — savainojums
bite — [baɪt] — kodums
black eye — [ˌblæk ˈaɪ] — melns acs
broken — [ˈbrəʊ.kən] — salauzts
bruise — [bruːz] — zilums, sasitums
burn — [bɜːn] — apdegums
cut — [kʌt] — iegriezums
Piemērs:
She had a few cuts and bruises but nothing serious. — Viņai bija tikai daži iegriezumi un zilumi but nekas nopietns.
He had a small burn after his cooking yesterday. — Viņam bija neliels apdegums pēc vakardienas ēst gatavošanas.