Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
injury2.jpg
graze — [ɡreɪz] — nobrāzums, skramba
hurt — [hɜːt] — sāpēt, ievainot
pain — [peɪn] — sāpes
nosebleed — [ˈnəʊz.bliːd] — deguna asiņošana
sore — [sɔːr] — pušums, jēlums
splinter — [ˈsplɪn.tər] — skabarga
sprain — [spreɪn] — sastiepums
sting — [stɪŋ] — dzēliens
sunburn — [ˈsʌn.bɜːn] — saules apdegums
twist — [twɪst] — izmežģījums
Piemērs:
A long day at the beach gave him a bad sunburn. — Viņš ieguva stipru saules apdegumu pēc pludmalē pavadītās dienas.
She tried to ignore the splinter in her foot. — Viņa mēģināja neievērot skabargu pēdā.