Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
cold2.jpg
illness — [ˈɪl.nəs] — slimība (sajūtu līmenī, cilvēka pašsajūta)
disease — [dɪˈziːz] — slimība (ārsta noteikta, infekcijas saslimšana)
allergy — [ˈæl.ə.dʒi] — alerģija
cancer — [ˈkæn.sər] — vēzis
cold — [kəʊld] — saaukstēšanās
cough — [kɒf] — klepus
earache — [ˈɪə.reɪk] — ausu sāpes
Piemērs:
I have allergy to cats. — Man ir pret kaķiem alerģija.
She caught a cold at school. — Viņa skolā saaukstējās.