Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
cold.jpg
fever — [ˈfiː.vər] — drudzis
flu — [fluː] — gripa
headache — [ˈhed.eɪk] — galvas sāpes
runny nose — [ˈrʌn.inəʊz] — iesnas
seasick — [ˈsiː.sɪk] — jūras slimība
sneeze — [sniːz] — šķaudiens
sore throat — [ˌsɔː ˈθrəʊt] — sāpošs kakls
Piemērs:
The doctor's advice is to let the fever run its course. — Ārsta ieteikums ir ļaut drudzim ritēt savu gaitu.
I had a sore throat and a runny nose. — Man sāp kakls un ir iesnas.