Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
thermometer.jpg
cough syrup — [ˈkɒf ˌsɪr.əp] — klepus sīrups
cream — [kriːm] — smēre, krēms
drug — [drʌɡ] — zāles
pill — [pɪl] — tablete
medicine — [ˈmed.ɪ.sən] — medikaments (zāles), medicīna
plaster — [ˈplɑː.stər] — plāksteris
tissue — [ˈtɪʃ.uː] — papīra kabatas lakatiņš
safety pin — [ˈseɪf.ti ˌpɪn] — saspraužamā adata, drošības saspraude
Piemērs:
Jamie's always had trouble swallowing pills. — Džeimijam vienmēr ir problēma norīt tabletes.
Put a plaster on it so that it doesn't get infected. — Uzliec tam plāksteri, lai neieiet infekcija.