Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
ill.jpg
treatment — [ˈtriːt.mənt] — ārstēšana
treat — [triːt] — ārstēt
cure — [kjʊər] — izārstēt (pabeigta darbība) 
heal — [hiːl] — dziedināt, izdziedināt (savainojumus, traumas)
chemist's — [kem.ɪsts] — aptieka
bandage — [ˈbæn.dɪdʒ] — pārsējs, elastīgā saite
dressing — [ˈdres.ɪŋ ] — pārsienamais materiāls, binde
injection — [ɪnˈdʒek.ʃən] — injekcija, iešlircinājums 
Piemērs:
He came out of the hospital swathed in bandages. — Viņš iznāca no slimnīcas viss ietīts pārsējos.
I'm just going to the chemist's for some aspirin. — Es tikai aiziešu līdz aptiekai nopirkt aspirīnu.