79,5p.

Tēmā "Centralizētais eksāmens matemātikā 2012. g." pieejami 38 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.