Noslēguma testi vēsturē

Teorija

Uzdevumi

1. Otrais pasaules karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Otrā pasaules kara norise

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Valstu attiecības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Vācijas ārpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Molotova - Rībentropa pakts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. "Nomierināšanas politika"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Karadarbība 1939. – 1941. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Karadarbība 1939. – 1941. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. PSRS ietekmes palielināšana Baltijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Katiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Pretošanās nacismam;kolaboracionisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Vācijas un PSRS karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Antisemītisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Holokausts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Karadarbība 1941. - 1942. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Cīņa pret Vāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Karš 1942.g. - 1943.g.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Karš 1942.-1943. g.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Potsdamas konference

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. II pasaules kara noslēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Kara uzvarētāji un zaudētāji

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Nirnbergas process

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Cilvēku likteņi pēc kara

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Otrais pasaules karš

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Starptautiskās attiecības 30.g. beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

14
3. Pretošanās/sadarbošanās ar nacistiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Karadarbība 1939. – 1941.g.

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. Karadarbība 1941. - 1942.g.

Grūtības pakāpe: vidēja

8
6. Antisemītisms un holokausts

Grūtības pakāpe: vidēja

8
7. Karadarbība 1942. - 1945.g.

Grūtības pakāpe: vidēja

12
8. Cilvēku likteņi pēc II pasaules kara

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem