Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Kara uzvarētāji un zaudētāji 2p.
2. Cilvēku likteņi pēc kara 2p.
3. Nirnbergas process 2p.
4. Kara noziedznieku tiesāšana 1p.
5. Kara noziedznieku tiesāšana 1p.