Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Otrais pasaules karš 2p.
2. Otrā pasaules kara norise 4p.
3. Otrā pasaules kara cēloņi 1p.
4. Karojošās valstis 1p.