Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Pretošanās nacismam;kolaboracionisms 2p.
2. Pretošanās nacistu režīmam 1p.
3. Kolaboracionisms 1p.