Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Antisemītisms 2p.
2. Holokausts 2p.
3. Antisemītisms 1p.
4. Antisemītisms 1p.
5. Ebreji Otrā pasaules kara laikā 1p.
6. Ebreji Otrā pasaules kara laikā 1p.