Teorija

Uzdevumi

1. Satversmes sapulce, pilsoņu karš

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Padomju vara Krievijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Krievijas pilsoņu karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Jaunā ekonomiskā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Staļiniskais terors

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Staļina režīms Padomju Savienībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Ekonomiskās sistēmas maiņa PSRS

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Fašisms Itālijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Fašisma ideoloģija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Parlamentārās krīzes cēloņi Vācijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Hitlera nākšana pie varas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nacisms Vācijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nacisma propaganda

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Trešais reihs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Autoritārisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Totalitārisms Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Spānijas pilsoņu karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Spānijas pilsoņu karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Padomju Krievija

Grūtības pakāpe: vidēja

20
2. PSRS izveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

12
3. Staļina režīms Padomju Savienībā

Grūtības pakāpe: vidēja

16
4. Fašisms Itālijā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
5. Nacisms Vācijā

Grūtības pakāpe: vidēja

20
6. Autoritārisms Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Pilsoņu karš Spānijā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Autoritārisms (bez risinājumiem)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem