Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20p.
1. Satversmes sapulce, pilsoņu karš 4p.
2. Padomju vara Krievijā 2p.
3. Padomju Krievija 1p.
4. „Kara komunisma” politika 1p.
5. Krievijas pilsoņu karš 12p.