Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Otrais pasaules karš Otrā pasaules kara vispārīgs raksturojums: kara iemesli, karojošās valstis un kara gaita.
2. Valstu attiecības 30.g. beigās Starptautiskās attiecības 30. gadu beigās (Tautu savienība; Vācijas ārpolitika).
3. Valstu attiecības 30.g. beigās Starptautiskās attiecības 30. gadu beigās ("nomierināšanas politika"; valstu savienības; Molotova - Rībentropa pakts).
4. Karadarbība 1939. – 1941.g. Karadarbība no 1939.g. – 1941.g. vidum (Otrā pasaules kara sākums; "Savādais karš"; Vācijas iekarojumi; Trejsavienības pakts).
5. Karadarbība 1939. – 1941.g. Karadarbība no 1939. – 1941.g. vidum (PSRS ietekmes palielināšana Baltijā; Katiņa; PSRS - Japānas līgums).
6. Pretošanās/sadarbošanās ar nacistiem Pretošanās nacistu režīmam vai sadarbošanās ar to (kolaboracionisms).
7. Karadarbība 1941. - 1942.g. Karadarbība no 1941.g. vidus - 1942.g. novembrim (karš starp Vāciju un PSRS).
8. Rasu politika nacistiskajā Vācijā Rasu politika nacistiskajā Vācijā (antisemītisms; holokausts).
9. Holokausts Holokausts - ebreju masveida iznīcināšana Otrā pasaules kara laikā.
10. Karadarbība 1941. - 1942.g. Karadarbība no 1941.g. vidus - 1942.g. novembrim (karadarbība klusajā okeānā; lendlīze un antihitleriskā koalīcija).
11. Karadarbība 1942. - 1943.g. Karadarbība no 1942.g. novembra - 1943.g. rudenim (antihitleriskā koalīcija; lūzums kara gaitā Klusajā okeānā; Vācijas sakāve Āfrikā un Austrumu frontē; Itālijas izstāšanās no kara; Teherānas konference).
12. Karadarbība 1944. - 1945.g. Karadarbība no 1944.g. ziemas - 1945.g. septembrim (karš Austrumu frontē; Otrās frontes atklāšana Eiropā; „Ass” valstu bloka sairums; Krimas konference; Vācijas kapitulācija; Potsdamas konference; ANO).
13. Nirnberga Nirnbergas process - tiesa par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci.
14. Karš un cilvēku likteņi Cilvēku likteņi pēc Otrā pasaules kara.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Otrais pasaules karš 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Otrais pasaules karš un tajā karojošās valstis.
2. Otrā pasaules kara norise 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Notikumi Otrā pasaules kara laikā.
3. Valstu attiecības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Starptautiskās attiecības 20. gs. 30. - 40. gados (Tautu Savienība).
4. Vācijas ārpolitika 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vācijas ārpolitika 20.gs. 30. gados (Versaļas līguma ignorēšana, Romas – Berlīnes – Tokijas ass, Austrijas „anšluss”, Minhenes vienošanās).
5. Molotova - Rībentropa pakts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Molotova - Rībentropa pakts - neuzbrukšanas līgums starp Vāciju un PSRS.
6. "Nomierināšanas politika" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. "Nomierināšanas politika" 20.gs. 30. gados.
7. Karadarbība 1939. – 1941. gadā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Otrais pasaules karš no 1939. – 1941. gadam.
8. Karadarbība 1939. – 1941. gadā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Otrais pasaules karš no 1939. – 1941. gadam.
9. PSRS ietekmes palielināšana Baltijā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. PSRS ietekmes palielināšana Baltijā (savstarpējās palīdzības līgumi ar PSRS).
10. Katiņa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. PSRS organizētā poļu karagūstekņu masu slepkavošana 1940. gadā.
11. Pretošanās nacismam;kolaboracionisms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pretošanās nacistu režīmam un kolaboracionisms.
12. Vācijas un PSRS karš 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Karadarbība 1941. – 1942.g. (Vācijas un PSRS karš).
13. Antisemītisms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rasisms, antisemītisms un holokausts.
14. Holokausts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Holokausts - ebreju masveida iznīcināšana Otrā pasaules kara laikā.
15. Karadarbība 1941. - 1942. gadā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Karadarbība 1941. - 1942.g. (Japānas uzbrukums Perlharborai; ASV lendlīze).
16. Cīņa pret Vāciju 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Demokrātisko valstu cīņa pret nacistisko Vāciju (antihitleriskā koalīcija).
17. Karš 1942.g. - 1943.g. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Karadarbība no 1942.g. novembra līdz 1943.g. rudenim (Vācijas kapitulācija Āfrikā, Vācijas sakāve Austrumu frontē, Itālijas izstāšanās no kara, Teherānas konference).
18. Karš 1942.-1943. g. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Karadarbība no 1942.g. novembra līdz 1943.g. rudenim (Vācijas kapitulācija Āfrikā, Vācijas sakāve Austrumu frontē, Itālijas izstāšanās no kara, Teherānas konference).
19. Potsdamas konference 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Potsdamas konference, tās norise, dalībnieki un pieņemtie lēmumi.
20. II pasaules kara noslēgums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Otrā pasaules kara noslēgums (1944.g. ziema - 1945.g. 2. septembris).
21. Kara uzvarētāji un zaudētāji 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. II pasaules kara uzvarētāji un zaudētāji (Potsdamas konference, Nirnbergas process, Tokijas process)
22. Nirnbergas process 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nirnbergas process, apsūdzības un apsūdzētie.
23. Cilvēku likteņi pēc kara 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cilvēku likteņi pēc II pasaules kara, cilvēku masveida pārvietošanās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Otrais pasaules karš 00:00:00 vidēja 8 p. Otrā pasaules kara vispārīgs raksturojums: kara iemesli, karojošās valstis un kara gaita.
2. Starptautiskās attiecības 30.g. beigās 00:00:00 vidēja 14 p. Starptautiskās attiecības 30. gadu beigās (Tautu savienība, tās likvidācija; Vācijas ārpolitika, "nomierināšanas politika", valstu savienības, Molotova - Rībentropa pakts).
3. Pretošanās/sadarbošanās ar nacistiem 00:00:00 vidēja 4 p. Pretošanās nacistu režīmam vai sadarbošanās ar to (kolaboracionisms).
4. Karadarbība 1939. – 1941.g. 00:00:00 vidēja 12 p. Karadarbība no 1939.g. – 1941.g. vidum (Otrā pasaules kara sākums, "Savādais karš", Vācijas iekarojumi, Trejsavienības pakts, PSRS ietekmes palielināšana Baltijā, Katiņa, PSRS - Japānas līgums).
5. Karadarbība 1941. - 1942.g. 00:00:00 vidēja 8 p. Karadarbība no 1941.g. vidus - 1942.g. novembrim (Karš starp Vāciju un PSRS, karadarbība klusajā okeānā, lendlīze un antihitleriskā koalīcija).
6. Antisemītisms un holokausts 00:00:00 vidēja 8 p. Rasu politika nacistiskajā Vācijā (Holokausts - ebreju masveida iznīcināšana Otrā pasaules kara laikā).
7. Karadarbība 1942. - 1945.g. 00:00:00 vidēja 12 p. Karadarbība no 1942.g. novembra līdz 1945.g. septembrim (Antihitleriskā koalīcija, lūzums kara gaitā Klusajā okeānā, Vācijas sakāve Āfrikā un Austrumu frontē, Itālijas izstāšanās no kara, Teherānas konference, karš Austrumu frontē, Otrās frontes atklāšana Eiropā, „Ass” valstu bloka sairums, Krimas konference, Vācijas kapitulācija, Potsdamas konference, ANO).
8. Cilvēku likteņi pēc II pasaules kara 00:00:00 vidēja 8 p. Cilvēku likteņi pēc II pasaules kara (Nirnbergas un citi tiesu procesi; cilvēku masveida pārvietošanās).