Teorija

Uzdevumi

1. Liekvārdība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Atkārtošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Nelabskaņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Barbarismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Barbarismi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Leksiski stilistiskās kļūdas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Prievārds

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Partikula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Partikula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Saiklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Saiklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Saiklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Saiklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Palīgvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Lietvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Īpašības vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Tiešie un atgriezeniskie verbi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Pavēles izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Pavēles izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Vajadzības izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Īstenības izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Darbības vārds

Grūtības pakāpe: augsta

4
23. Darbības vārds divdabja formā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Darbības vārds divdabja formā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Apstākļa vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Skaitļa vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Skaitļa vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. Vietniekvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Valodas kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Valodas kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

15
3. Valodas kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem