Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Valodas kultūras jēdziens 2p.
2. Barbarismi 1p.
3. Barbarismi 3p.
4. Pakārtojuma vārds 2p.
5. Palīgvārdi 5p.
6. Leksiski stilistiskās kļūdas 3p.