Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Darbības vārds 4p.
2. Darbības vārds vārdu savienojumos 3p.
3. Skaitļa vārds 3p.
4. Deklinējamās vārdšķiras 1p.
5. Vietniekvārds 3p.
6. Apstākļa vārds 1p.