Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Leksiski stilistiskās kļūdas 3p.
2. Pakārtojuma vārds 2p.
3. Deklinējamās vārdšķiras 1p.