Saikļu lietojumā reizēm vērojamas dažas kļūdas.
 
Atbilstošas nozīmes saikļa izvēle:
 • vai un jeb
  vai – šķīruma saiklis, var būt gan sakārtojuma saiklis, gan pakārtojuma saiklis
  Piemērs:
  Es studēšu ķīmiju vai bioloģiju.
  vai –
  sakārtojuma saiklis, saista divus vienlīdzīgus teikuma locekļus.
   
  Es nezinu, vai studēšu Latvijā.
  vai –
  pakārtojuma saiklis, saista virsteikumu un palīgteikumu.
  jeb – paskaidrojuma saiklis, tikai sakārtojuma saiklis
  Piemērs:
  gramatika jeb valodas mācība (gramatika = valodas mācība)
  fonētika jeb skaņu mācība (fonētika = skaņu mācība)

   
  BET!
  gramatika vai morfoloģija
  fonētika vai morfoloģija
 • jeb un jebšu
  jeb – paskaidrojuma saiklis, sakārtojuma saiklis
  Telefons jeb tālrunis atradās virtuvē. (telefons = tālrunis)
  jebšu
  – pieļāvuma saiklis, pakārtojuma saiklis, sinonīms saikļiem kaut gan, lai gan, kaut arī, lai arī.
  Piemērs:
  Vecmāmiņa nedzirdēja telefonu zvanām, jebšu tas nerimās minūtes desmit.
  Vecmāmiņa nedzirdēja telefonu zvanām, lai arī tas nerimās minūtes desmit.
 
Pakārtojuma saikļu un pakārtojuma vārdu izvēle:
 • ka un kad
  kad – apstākļa vārds, ievada tikai laika apstākļa palīgteikumu.
  Piemērs:
  Bija gandrīz pusdienlaiks, kad pēkšņi sāka līt.
  kad ievada laika apstākļa palīgteikumu.
  ka – saiklis, ievada teikuma priekšmeta, izteicēja, apzīmētāja, papildinātāja, veida apstākļa, mēra apstākļa un cēloņa apstākļa palīgteikumu, bet nekad neievada laika apstākļa palīgteikumu.
  Piemērs:
  Vakarā kļuva tik auksti, ka nācās uzvilkt silto jaku.
  ka
  ievada mēra apstākļa palīgteikumu.
 • tā kā un tā ka
  tā kā – cēloņa saiklis, šī saikļa vietā nedrīkst lietot neliterāro par cik.
  Ar saikli tā kā ievadītais palīgteikums vienmēr atradīsies pirms virsteikuma. 
  Piemērs:
  Tā kā Jāņos lija, ugunskuru iekurināt bija grūti.
  tā ka – seku saiklis
  Piemērs:
  Jāņos iekurinājām ļoti lielu ugunskuru, tā ka to redzēja arī attālie kaimiņi.
 
Dažādu saikļu lietošana
Lietojot pāru saikļus, nedrīkst atmest ne pirmo, ne otro saikļa daļu.
 • ne vien – bet arī
 • ne tikvien – bet arī
 • nevis – bet
 • ne tikai – bet arī
 • kā – tā
 • tiklab – kā arī
 • vai nu – vai
Piemērs:
Mani interesē ne vien ķīmijas, bet arī bioloģijas studijas.
Atkārtotie saikļi nepieciešami katra piesaistītā teikuma locekļa priekšā.
 • ir – ir
 • gan – gan
 • ne – ne
 • nedz – nedz
 • drīz – drīz
 • tik – tik
 • te – te
Piemērs:
Man patīk gan ķīmija, gan bioloģija.
Atsauce:
Latviešu valoda 7. klasei/Paegle Dz. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1995, 223 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 69. – 70. lpp.
Valodas kultūra teorētiskā skatījumā/Freimane I. - Rīga: Zvaigzne, 461 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 230. – 235. lpp.