Partikulas nolieguma izteikšana:
– noliedz vesela teikuma saturu
ne – noliedz kādu teikuma locekli 
Piemērs:
Vai tu iesi uz matemātikas konsultāciju? - , es iešu uz latviešu valodas konsultāciju.
Pēc stundas visi saprata, kā pasvītro teikuma virslocekļus, tikai Pēterītis ne.
Svarīgi!
Partikula  atdalāma ar komatu no pārējās teikuma daļas.
 
Partikulas salīdzinājuma izteikšanai:
– lieto nolieguma konstrukcijās
nekā – lieto apgalvojuma konstrukcijās
Piemērs:
Bioloģija man nepadodas labāk ģeogrāfija.
Ģeogrāfija man padodas labāk nekā bioloģija.
Svarīgi!
Salīdzinājuma konstrukcijās pirms partikulām un nekā komats nav liekams.
 
Partikulu pārdaudzums teikumā
Liekas partikulas parādās, nevajadzīgi uzsverot kādu vārdu, kas īpaši raksturīgi sarunvalodas stilam.
Liekas partikulas ir arī tā sauktajos neīstajos jeb šķietamajos salīdzinājumos.
Piemērs:
pirmais dziedāja Ingus Pētersons - pirmais dziedāja Ingus Pētersons
 
Atsauce:
Valodas kultūra teorētiskā skatījumā/Freimane I. - Rīga: Zvaigzne, 461 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 231. – 234. lpp.