Lielākoties paša prievārda forma teikumā ir pareiza, bet kļūdas rodas, izvēloties nozīmes ziņā atbilstošo prievārdu, novietojot prievārdu pareizi attiecībā pret piesaistīto vārdu un izvēloties prievārda piesaistītā locījuma formu.

Prievārda novietojums teikumā
Parasti prievārds atrodas pirms vārda, kuru piesaista, taču trīs prievārdus – dēļ, labad, pēc (iemesla nozīmē) – novieto aiz saistāmā vārda.
Piemērs:
Nepareizi:
Dēļ aukstuma negāju uz skolu.
 
Pareizi:
Aukstuma dēļ negāju uz skolu.
Latviešu valodā teikumā var būt vairāki prievārdi, bet tie nekad nebūs blakus.
Piemērs:
Nepareizi:
Mēs iepazināmies ar no Ukrainas atbraukušajiem koristiem.
 
Pareizi:
Mēs iepazināmies ar koristiem, kas atbraukuši no Ukrainas.
Vienā teikumā nav jālieto divi vienādi prievārdi.
Piemērs:
Nepareizi:
Manas domas par jauno teātra izrādi par skolu ir pozitīvas.

Pareizi:
Man patika jaunā teātra izrāde par skolu.
 
Nozīmes ziņā atbilstoša prievārda izvēle
Reizēm tiek izvēlēts nozīmes ziņā neprecīzs prievārds.
Biežāk kļūdas tiek pieļautas prievārdu aiz, caur, kopš lietojumā.
 • aiz - lieto vietas, iemesla nozīmē
  aiz pilsētas, aiz slinkuma
   
 • caur/cauri – lieto vietas nozīmē, ja kustībā jāpārvar kāds šķērslis
  caur krūmiem, cauri mežam
   
 • kopš – lieto laika sākuma nozīmē (sinonīms prievārdam no)
  kopš 1. klases, kopš jūlija
   
 • priekš visbiežāk lieto vietas nozīmē;
  priekš pilsētas, priekš laukiem
   
  priekš
   lietojams arī laika nozīmē, ja runa ir par neierobežotu laika posmu.
  priekš vairākiem gadiem
   
 • pirms lieto, runājot par ierobežotu laika sprīdi.
  pirms zvana, pirms ēšanas
 
Reizēm prievārdi tiek lietoti bez vajadzības: teikuma domu iespējams izteikt ar citu sintaktisko konstrukciju, kas ir īsāka un precīzāka.
Piemērs:
Nepareizi - Pareizi
 
45 procenti no skolēniem – 45 procenti skolēnu
zaudēt pretiniekam par diviem punktiem – zaudēt pretiniekam divus punktus
nopirkt dāvanu priekš mammas – nopirkt dāvanu mammai
izlabot pa vienai atzīmei latviešu valodā – izlabot vienu atzīmi latviešu valodā
novākt pa spainim gurķu no katras vagas – novākt spaini gurķu no katras vagas
Reizēm prievārds tiek izlaists tādās konstrukcijās, kur tas nepieciešams.
Piemērs:
Nepareizi - Pareizi
 
atbildēt jautājumiem – atbildēt uz jautājumiem
Vairāk par prievārdiem skaties šeit.
 
Atsauce:
Valodas kultūra teorētiskā skatījumā/Freimane I. - Rīga: Zvaigzne, 461 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 230. – 234. lpp.