Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Valodas kultūra

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valodas kultūra Valodas kultūras jēdziens. Stila kļūdu veidi.
2. Leksiski stilistiskās kļūdas Leksiski stilistisko kļūdu veidi.
3. Prievārdu stilistiskais lietojums Prievārda lietojums teikumā (novietojums attiecībā pret piesaistīto vārdu, atrašanās teikumā). Atbilstoša prievārda izvēle.
4. Partikulu stilistiskais lietojums Nolieguma un salīdzinājuma izteikšana, izmantojot partikulas (konstrukciju veidošana, pieturzīmju lietošana). Partikulu pārdaudzums teikumā.
5. Saikļu stilistiskais lietojums Saikļu lietojums teikumā.
6. Lietvārdu stilistiskais lietojums Lietvārdu lietojums teikumā.
7. Īpašības vārdi teikumā Īpašības vārdu lietojums teikumā.
8. Darbības vārdi teikumā Darbības vārdu lietojums teikumā.
9. Apstākļa vārdi teikumā Apstākļa vārdu lietojums teikumā.
10. Skaitļa vārds Skaitļa vārdu lietojums teikumā.
11. Vietniekvārds teikumā Vietniekvārdu lietojums teikumā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Liekvārdība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Liekvārdības pazīšana teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
2. Atkārtošanās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Stilistiski pareiza teikuma izvēle. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
3. Nelabskaņa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nelabskanīgu valodas līdzekļu kombinējuma noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots stilistiski nepareizā teikuma labojums.
4. Barbarismi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Barbarisma noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots barbarisms, tā nozīme un valoda, no kuras vārds aizgūts.
5. Barbarismi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Barbarisma nozīmes noteikšana. Risinājuma soļos dots barbarisms, tā nozīme un valoda, no kuras vārds aizgūts.
6. Leksiski stilistiskās kļūdas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Leksiski stilistisko kļūdu veida noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots stilistiski nepareizā teikuma labojums un norādīts pieļautās kļūdas veids.
7. Prievārds 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Stilistiski pareiza teikuma izvēle. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
8. Partikula 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzinājuma veidošana, izmantojot partikulas.
9. Partikula 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nolieguma izteikšana, izmantojot partikulas.
10. Saiklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pakārtojuma vārda izvēle.
11. Saiklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saikļu "vai", "jeb", "jebšu" lietojums teikumā.
12. Saiklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saikļu "tā kā" un "tā ka" lietojums teikumā.
13. Saiklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pāru saikļu un atkārtoto saikļu atšķiršana.
14. Palīgvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Palīgvārdu lietojuma kļūdu noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma labojums.
15. Lietvārds 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārda lietojums teikumā.
16. Īpašības vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda stilistiskais lietojums teikumā.
17. Tiešie un atgriezeniskie verbi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tiešo un atgriezenisko verbu lietojums teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
18. Pavēles izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas formu veidošana.
19. Pavēles izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nepareizi veidotu verba formu noteikšana rosinājuma teikumos. Risinājuma soļos dots nepareizo verba formu labojums.
20. Vajadzības izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārda locījums aiz darbības vārda vajadzības formas.
21. Īstenības izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes daudzskaitļa 1. personas formas pareizrakstība.
22. Darbības vārds 2. izziņas līmenis augsta 4p. Kļūdu noteikšana teikumos ar dažādu darbības vārda izteiksmju formām. Risinājuma soļos dots kļūdainā teikuma labojums.
23. Darbības vārds divdabja formā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmo divdabju noteikto un nenoteikto galotņu lietošana teikumā.
24. Darbības vārds divdabja formā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divdabja stilistiskā lietojuma kļūdu noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
25. Apstākļa vārds 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Apstākļa un apstākļa vārda nozīmē lietotu vārdu stilistiskā lietojuma kļūdu noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
26. Skaitļa vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitļa vārdu pieraksts ar burtiem.
27. Skaitļa vārds 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skaitļa vārdu lietojuma kļūdu noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.
28. Vietniekvārds 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vietniekvārdu lietojuma kļūdu noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizā teikuma labojums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas kultūra 00:00:00 vidēja 16p. Valodas kultūras jēdziens. Leksiski stilistiskās kļūdas. Palīgvārdu lietojums teikumā.
2. Valodas kultūra 00:00:00 vidēja 15p. Patstāvīgo vārdšķiru lietojums teikumā.
3. Valodas kultūra 00:00:00 vidēja 6p. Leksiski stilistiskās kļūdas. Patstāvīgo vārdu un palīgvārdu lietojums teikumā. Īsais raksts.