Skaitļa vārdus var pierakstīt gan ar burtiem, gan cipariem, turklāt, izmantojot ciparus, arī ir divas iespējas – arābu vai romiešu cipari.
 
Pamata skaitļa vārdiKārtas skaitļa vārdi
Arābu cipari
  • 3
  • 13
  • 33
Arābu cipari
  • 3.
  • 13.
  • 33.
 
Romiešu cipari
  • III
  • XIII
  • XXXIII
 
Latviešu valodā tradicionāli gada skaitli un datumu parasti pieraksta ar arābu cipariem, bet gadsimtu – visbiežāk ar romiešu cipariem.
Piemērs:
2012. gada 1. septembris.
XXI gadsimts.
Latviešu valodā gadu un datumu var pierakstīt dažādi.
Piemērs:
2012. gada 18. novembrī.
2012 g. 23. dec.
2012. g. 31. XII.
23. 06. 2012.
Izrunājot gadskaitli, lietojama nelokāmā forma tūkstoš.
Piemērs:
1919. gads - tūkstoš deviņi simti deviņpadsmitais gads
 
Ar pamata skaitļa vārdiem desmits, simts, miljons, tūkstotis un miljards lietvārdus parasti lieto daudzskaitļa ģenitīvā.
Piemērs:
simts grāmatu
desmits bērnu
Daļskaitļus lieto ar lietvārdu ģenitīva formā.
Piemērs:
divas piektdaļas klases
trīs ceturtdaļas ceļa
Rakstot decimāldaļskaitļus ar vārdiem, jāatceras, ka vārds komats liekams komatos.
Piemērs:
divi, komats, pieci metri auduma
 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 20. - 33. lpp.