Teorija

Bieži nepareizā nozīmē tiek lietoti daži apstākļa vārdi.
 
Nevēlamais vārds
Ieteicamais vārds
burtiski
visbiežāk vārds teikumā ir lieks
pamatā
galvenokārt
nereti
bieži
pelnīti
motivēti, atbilstoši
reti
ļoti
vēl
jau
stipri
ļoti
 
Apstākļa vārdam daudz pārākā forma ir vairāk, kas bieži tiek nepareizi lietota apstākļa vārda vairs vietā.
Piemērs:
Nepareizi:
Man vairāk nav laika uzkavēties.
  
Pareizi:
Man vairs nav laika uzkavēties.
Apstākļa vārdi kaut kur un kaut kā reizēm nepareizi tiek lietoti kā partikulas.
Piemērs:
Nepareizi:
Skolas vadība kaut kā nav kā nākas parūpējusies par saviem skolēniem.
Apstākļa vārds kaut kā ir lieks.
 
Pareizi:
Skolas vadība nav kā nākas parūpējusies par saviem skolēniem.
Apstākļa vārds kaut kur reizēm tiek nepareizi lietots arī ar nozīmi aptuveni, apmēram, ap.
Piemērs:
Nepareizi:
Eksāmens sāksies kaut kur rīta pusē.
 
Pareizi:
Eksāmens sāksies rīta pusē.
 
Jāievēro arī apstākļa vārdu tādēļ un tāpēc lietojums.
  • tādēļ lietojams nolūka nozīmē;
  • tāpēc lietojams cēloņa nozīmē.
 
Atsauce:
Valodas kultūra teorētiskā skatījumā/Freimane I. - Rīga: Zvaigzne, 1993. 461 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 379., 218. lpp.