STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Vārda tiešā un pārnestā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vārda stilistiskā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Vārda emocionālā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Antonīmi un sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Sinonīmu, antonīmu un homonīmu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

3
10. Sinonīmu, antonīmu un homonīmu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Homonīmi un homoformas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Svešvārdu nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Sinonīmi svešvārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Vecvārdu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vecvārdu iedalījuma grupas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Frazeoloģismu nozīmes izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Frazeoloģisma nozīmes izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

6
18. Frazeoloģisma nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Frazeoloģismu nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Jēdzienu izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Sinonīmi (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Sinonīmu pāra izveide (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Sinonīmu rindas pamatvārds (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Svešvārdu nozīme (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Tekstā lietotā frazeoloģisma nozīmes noteikšana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem