Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Leksikoloģija. Frazeoloģija
3. Prezentācija. Vārda leksiskā nozīme Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Leksikoloģija" (jēdzienu "leksika", "leksēma", "leksikoloģija", "leksikogrāfija" apguve, vārda leksiskā nozīme, viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi, vārda tiešā un pārnestā nozīme).
4. Prezentācija. Vārda emocionālā un stilistiskā nokrāsa Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Leksikoloģija" (vārda stilistiskā un emocionālā nokrāsa). Prezentācijā iekļauti uzskates materiāli, uzdevumi un jautājumi skolēniem.
5. Prezentācija. Vārdu grupas: sinonīmi, antonīmi, homonīmi Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Leksikoloģija" (sinonīmi, antonīmi, homonīmija valodā). Prezentācijā iekļauti uzskates materiāli, uzdevumi un jautājumi skolēniem.
6. Leksikas īpatnējie slāņi Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Leksikoloģija" (aizguvumi, nozaru leksika, apvidvārdi, vecvārdi, jaunvārdi).
7. Frazeoloģija Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Leksikoloģija" (frazeoloģija, frazeoloģismi).

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Leksikoloģija. Vārda leksiskā nozīme Jēdzieni "leksika", "leksikoloģija". Vārda leksiskā nozīme (pamatnozīme un atvasinātā nozīme, tiešā un pārnestā nozīme).
2. Vārda emocionālā nokrāsa Vārdi ar pozitīvu un negatīvu emocionālo nokrāsu.
3. Vārdi ar īpašu stilistisku nokrāsu Poētismi, žargonismi, sarunvalodas un vienkāršrunas vārdi.
4. Sinonīmi, antonīmi, homonīmi, homoformas Vārdu grupas - sinonīmi, antonīmi, homonīmi, homoformas.
5. Vārdu krājuma diferenciācija Aizguvumi (senāki aizguvumi, barbarismi, internacionālismi). Termini, profesionālismi. Apvidvārdi. Jaunvārdi, okazionālismi.
6. Frazeoloģija Jēdzieni "frazeoloģija" un "frazeoloģisms".

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudznozīmīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Darbs ar vārdnīcā dotām daudznozīmīgu vārdu nozīmēm un to atklāsmi teikumā.
2. Vārda tiešā un pārnestā nozīme 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārnestā nozīmē lietota vārdu savienojuma atšķiršana no vārdu savienojumiem, kas lietoti tiešā nozīmē.
3. Vārda stilistiskā nokrāsa 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārdu stilistiskās nokrāsas noteikšana (sarunvalodas vārdi, žargonismi, poētismi) un atšķiršana no vispārlietojamajiem vārdiem. Risinājuma soļos dota stilistiskā norāde atlikušajiem varianta vārdiem.
4. Vārda emocionālā nokrāsa 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Pozitīvās vai negatīvās emocionālās nokrāsas noteikšana dotajiem vārdiem.
5. Sinonīmi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Sinonīmu rindā neiederīgā vārda noteikšana.
6. Sinonīmi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Sinonīma ierakstīšana teikumā atbilstošā formā, atkārtojot darbības vārda formu veidošanu.
7. Antonīmi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Antonīmu pāra noteikšana dotajā vārdu virknē un izrakstīšana, ievērojot alfabētu.
8. Antonīmi un sinonīmi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Antonīmu un sinonīmu pāra atšķiršana.
9. Sinonīmu, antonīmu un homonīmu noteikšana 2. izziņas līmenis zema 3p. Vārdu pāru piederības noteikšana sinonīmiem, antonīmiem un homonīmiem.
10. Sinonīmu, antonīmu un homonīmu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vārdu pāru piederības noteikšana sinonīmiem, antonīmiem vai homonīmiem.
11. Homonīmi un homoformas 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Homonīmu un homoformu atšķiršana.
12. Svešvārdu nozīmes noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Svešvārdu nozīmes noteikšana.
13. Sinonīmi svešvārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sinonīmu uzrakstīšana dotajiem svešvārdiem. Uzdevums pildāms pēc uzdevuma "Svešvārdu nozīmes noteikšana" (atbildēs rakstāmi šajā uzdevumā dotie latviskie sinonīmi).
14. Vecvārdu nozīme 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vecvārda nozīmes noteikšana, izvēloties atbilstošo variantu.
15. Vecvārdu iedalījuma grupas 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Vecvārda piederības historismu vai arhaismu iedalījuma grupai noteikšana. Risinājuma soļos dota vecvārdu nozīme.
16. Frazeoloģismu nozīmes izpratne 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Skaidrojumam atbilstoša frazeoloģisma izvēle.
17. Frazeoloģisma nozīmes izpratne 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Frazeoloģismam atbilstošas nozīmes izvēle.
18. Frazeoloģisma nozīmes noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Frazeoloģismam atbilstošās nozīmes izvēle.
19. Frazeoloģismu nozīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nozīmei atbilstoša frazeoloģisma noteikšana. Risinājuma soļos dota nozīme katram varianta frazeoloģismam.
20. Jēdzienu izpratne 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Definīcijai atbilstoša jēdziena uzrakstīšana. Risinājuma soļos doti piemēri atsevišķiem jēdzieniem.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu grupas (sinonīmi, antonīmi, homonīmi) 00:30:00 vidēja 3p. Sinonīmu, antonīmu un homonīmu pazīšana un noteikšana.
2. Svešvārdu nozīme. Vecvārdu nozīme un iedalījuma grupas 00:20:00 vidēja 2p. Svešvārdu nozīmes noteikšana. Vecvārdu iedalījuma grupas noteikšana (risinājuma soļos dotas visas vecvārdu nozīmes).
3. Frazeoloģismi 00:30:00 vidēja 5p. Frazeoloģismu nozīmes noteikšana.
4. Vārda nozīme. Vārda emocionālā un stilistiskā nokrāsa 00:30:00 vidēja 14p. Viennozīmīgu un daudznozīmīgu vārdu atšķiršana. Vāardšķiru atkārtošana. Vārda emocionālās un stilistiskās nokrāsas noteikšana.
5. Leksikoloģija. Frazeoloģismi 00:40:00 vidēja 13p. Daudznozīmīgu vārdu nozīmes atklāšanās teikumā. Vārda emocionālās un stilistiskās nokrāsas noteikšana. Sinonīmu un antonīmu noteikšana. Homonīmu un homoformu atšķiršana. Svešvārdu nozīmes noteikšana. Vecvārdu iedalījuma grupas noteikšana. Frazeoloģisma izrakstīšana no teikuma.