Teorija

Uzdevumi

1. Mantotā leksika

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Internacionālismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Internacionālismi tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Internacionālismu lietojums tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Barbarismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Barbarismi folklorā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Apvidvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Apvidvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Slengs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Slengs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Dialekti Latvijas teritorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vārda emocionālā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Poētismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Vārda emocionālā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Interpunkcija. Vārda emocionālā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Vārda emocionālā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Leksikoloģijas jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem