Slengs – īpašs valodas paveids, ko savā starpā lieto kādas sociālas grupas pārstāvji.
Slengs ir plašāks apzīmējums dažādu leksikas slāņu kopai:
  • Barbarismi – citvalodu cilmes vārdi, kas neatbilst literārajai valodai un kam ir sinonīmi latviešu valodā.
  • Profesionālismi – vārdi, kurus ikdienā lieto galvenokārt tikai vienas jomas speciālisti.
  • Žargons – valodas paveids, ko, parasti savā starpā, lieto kādas sociālas, arī profesionālas grupas pārstāvji.
  • Vienkāršruna – sarunvalodas stila paveids, kam raksturīgas novirzes no literārās valodas normām.
Terminu slengs palaikam lieto arī kā terminu žargons, argo, sociolekts sinonīmu.
 
Arī latviešu valodā nesen ir publicēta slenga vārdnīca. Tajā ir ir apmēram 8000 šķirkļu.
slenga_vardnica.png
 
Kāpēc vērt vaļā šo vārdnīcu? – Viens no argumentiem varētu būt – pilnveidot savas zināšanas par noteiktiem leksikas slāņiem un to atbilstošu lietojumu. Nav sliktu vai labu leksēmu, ir tikai to nepiemērots lietojums. Arī vienkāršrunai, iespējams, ir sava vieta valodas sistēmā, bet nepieļaujama ir tās lietošana neatbilstošā auditorijā un nepiemērotā saziņas situācijā.