Ne visi aizguvumi valodā ir vēlami.
 
Barbarismi ir stilistiski nevēlami aizguvumi.
Latviešu valodā ir barbarismi, kas aizgūti no vācu, krievu un angļu valodas.
 
Hronoloģiski arī barbarismi iedalāmi senākā un jaunākā slānī.
 
Vieni no vecākajiem barbarismiem ir no vācu valodas aizgūtie vārdi, kas skaidrojams ar Latvijas ģeopolitisko situāciju vairāku gadsimtu garumā.
 
No vācu valodas aizgūtie barbarismi
Nozīme
ģeldēt
derēt
vaktēt
sargāt
strāpe
sods
lone
alga
ziņģe
dziesma
perša
dziesma
andele
tirgošanās
skāde
zaudējums
smuks
skaists
bode
veikals
 
Filoloģijas doktors Ojārs Bušs min trīs iemeslus, kāpēc 20. gadsimta 70.-80. gados mainījās valodas lietotāju attieksme pret vāciskajiem barbarismiem. Kā zināms, jaunlatviešu viens no darbības virzieniem valodnieciskajā jomā bija tieši nevēlamo aizguvumu izskaušana, taču gadsimtu vēlāk tieši pret vāciskās cilmes barbarismiem parādās pozitīva attieksme.
  1. Šo barbarismu cilmes valodu, resp., vācu valodu vairs nekādi nevarēja uzskatīt par reālu draudu latviešu valodas kvalitātei vai pat eksistencei, jo tās runātāju skaits Latvijas teritorijā bija niecīgs, samazinājās arī vācu valodas īpatsvars starp skolā mācāmajām svešvalodām;
  2. samērā daudziem neliterārajiem ģermānismiem, kas tika plaši lietoti 19. gadsimta latviešu valodā, prestižs cēlās, pateicoties retromodes tendencēm sadzīvē un mākslā;
  3. pretojoties rusifikācijai, daļai sabiedrības pretstatīja šai tendencei nostalģiskas atmiņas par laikiem, kad galvenā kontaktvaloda bija vācu valoda.
Arī no krievu valodas aizgūtie barbarismi ir gan vecāka, gan jaunāka slāņa.
Ļoti aktīvi no krievu valodas barbarismi tika aizgūti laikā, kas Latvija bija viena no PSRS republikām un kad krievu valodai bija liela nozīme dažāda līmeņa komunikācijā.
 
No krievu valodas aizgūtie barbarismi
Nozīme
spička
sērkociņš
buntoties
dumpoties
duraks
muļķis
apbižot
darīt pāri
puķovka
ceļazīme
vot
lūk
žuliks
blēdis
časiks
pulkstenis
pečka
krāsns
 
Vislielākā jaunākā slāņa barbarismu daļa ir no angļu valodas aizgūtie vārdi.
 
No angļu valodas aizgūtie barbarismi
Nozīme
imidžs
tēls
dīleris
izplatītājs
okei
labi
super
lieliski
 
Vēl par barbarismiem vari izlasīt šeit.
 
Atsauce:
Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle Dz., Rudzīte M. Latviešu valoda 10. – 12. klasei. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. 112. lpp. 204 lpp.
Apinis M., Blinkena A., Freidenfelds I., Grase H., Laua A., Rudzīte M., Soida E. Latviešu valoda vidusskolām. Rīga: "Zvaigzne", 1988, 70. lpp., 382 lpp.
http://www.latvijasluteranis.lv/2012/10/04/par-vaciskajiem-barbarismiem-domajot/
http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/leksikologija/leksikolog/leks16.htm