Katrai profesionālajai jomai tās darbības, speciālistu saziņai nepieciešama sava leksika.
Protams, tiek izmantota vispārlietojamā leksika, bet katrā jomā ir leksēmas, kuras tiek izmantotas biežāk, kā arī ir tādas leksēmas, kuras nepieciešamas tikai un vienīgi attiecīgās jomas speciālistiem.
 
Leksika, kas tiek izmantota dažādās profesionālajās jomās, attiecībā pret literāro valodu, iedalāma divās grupās - literārajā leksikā un neliterārajā leksikā.
  • Literālā leksika satur terminus.
  • Neliterārā valoda satur profesionālismus.
 
Termini tiek oficiāli apstiprināti, tiem ir juridisks spēks, tie ir apkopoti dažādu jomu vārdnīcās.
 
buvniecibas_terminu__vardnicas_vaks.png juridisko_terminu__vardnicas_vaks.png makslas_vestures_terminu__vardnicas_vaks.png
 
Lielākajai daļai profesionālismu visbiežāk tiek lietota mutvārdu forma, jo šīs leksēmas tiek izmantotas profesijas speciālistu saziņā. Spontānā saziņas procesā reti ir nepieciešama rakstu forma.
 
Pazīme
Profesionālismi
Termini
Attiecībā pret literāro valoduFormāli var piederēt, bet var tikt lietoti nozīmē, kas neatbilst literārajai valodai.Ir daļa no tās.
Lietojuma sfēraAttiecīgā profesionālā joma - zinātne.Attiecīgā profesionālā joma - praktiskā darbība.
FormaParasti mutvārdu, reti rakstveida.Mutvārdu, rakstveida.
 
Atsauce:
http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/leksikologija/leksikolog/leks19.htm