Profesionālismi – kādas vienas jomas speciālistu ikdienā lietotā leksika, kas saistīta ar konkrēto specialitāti.
Par profesionālismiem var būt literārās valodas vārdi, bet tie tiek lietoti ar citu, tikai nozares speciālistiem saprotamu, nozīmi.
 
Leksēma
Nozīme
Kā profesionālisms tiek lietots ar nozīmi 
Profesionālisms tiek lietots
logsatvere celtnes sienā gaismas ieplūdei telpā un gaisa apmaiņaibrīva mācību stunda starp vismaz divām mācību stundām, kurās jāpiedalās
pedagoģijā
bumbieris
bumbieres auglismazais betona maisītājs
celtniecībā

Reizēm profesionālismi aktualizē vārdu atvasinātās nozīmes.
 
Leksēma
Pamatnozīme
Atvasinātā nozīme
Profesionālisma nozīme
Profesionālisms tiek lietots
dzīvotājstas, kas dzīvo, spēj dzīvotiedzīvotājs, iemītnieks viesis, kas nakšņo vismaz divas naktisviesnīcās
 
Kā redzams vārdnīcā, pie atvasinātās nozīmes dota norāde, ka šāds lietojums ir rets, turklāt profesionālismam piemīt nozīmes nianse attiecībā uz laiku - tas nav jebkurš iemītnieks, bet viesis, kas nakšņo vismaz divas dienas.
 
sk_dzivotajs.png
 
Profesionālismi parasti tiek lietoti mutvārdos. Rakstveidā tie var parādīties speciālistu elektroniskajā sarakstē vai daiļliteratūrā.
 
Lai attēlotu autentisku darbības vidi, personāžu, literāti izmanto profesionālismus.
Tā kā šis leksikas slānis ir zināms un saprotams šauram valodas lietotāju lokam, rakstnieki reizēm dzīvo kādu laiku attiecīgās profesijas speciālistu vidū – reizēm kā novērotāji, reizēm kā darbinieki.
 
Piemērs:
Egons Līvs(īst. uzv. Gūtmanis), kura darbos tēlota jūrnieku un zvejnieku vide, daudzus gadus strādājis Liepājas ostā.
Vilis Lācītis(pseidonīms), kas savā grāmatā "Stroika ar skatu uz Londonu" izmantojis daudzus celtniecības jomas profesionālismus, pats arī ir strādājis celtniecībā.
 
Atsauce:
http://www.tezaurs.lv/sv/?w=dz%C4%ABvot%C4%81js
http://www.delfi.lv/kultura/news/books/vilis-lacitis-caur-regipsa-putekliem-mans-cels.d?id=38555505