Teorija

Uzdevumi

1. Ķīmijas priekšmets

Grūtības pakāpe: zema

3♦
2. Vielas un ķermeņi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Vielu fizikālās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Vielu ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Pētnieciskā darbība ķīmijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Ķīmijas vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Ievērojamākie ķīmiķi, kas saistīti ar Latviju

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Iekšējās kartības noteikumi ķīmijas laboratorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Bīstamība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Drošības etiķete

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Laboratorijas trauki

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Darba paņēmieni ķīmijas laboratorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Fizikālās un ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Vielas un ķermeņi

Grūtības pakāpe: zema

7♦
2. Ķīmija kā zinātne

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
3. Ķīmijas vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Ķīmijas laboratorija

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦

Metodiskie materiāli